aktualizováno: 11.07.2018 22:54:49 

Pudl harlekyn  Chovatelská stanice NORD VALLEY

Dobré rady

 

DOBRÉ RADY

 

 

Na tomto odkazu :

 

http://www.1a-hotelpropsy.cz


naleznete na 400 stran zajimavych textu, fotografii a videi, zabyvajicich se:
-> vycvikem psu, 
-> vychovou stenat 
-> On-Line bezplatnou poradnou
-> napravou nezadouciho chovani psu, jako je: 
- poslusnost psa, tahani na voditku, privolani
- nacvik spolehliveho aportu
- ovladatelnost psa i ve  vzdalenosti od majitele
- odstraneni stekani, bazlivosti, agresivity 
- vybudovani kontaktu psa k majiteli 
- naucit psa, aby neobtezoval sve okoli 
- odnaucit psa vyti a stekani, kdyz je doma sam
- priklady, jak lze nektere nespravne chovani odstranit 
-> vycvikem psu loveckych plemen

Přivezli jste si,nebo máte v plánu si přivézt pejska ze zahraničí a  nevíte jak na to?

 Moje zkušenost : Od ledna roku 2011 platí,že k zápisu do plemenné knihy u ČMKU(pomocného registru) je třeba,aby pes dovršil 15 měsíců a musí mít dva posudky od mezinárodních rozhodčích,které získáte na každé výstavě. Posudky musí být na oficielních formulářích vydaných na ČMKU,aby organizátoři dotyčné výstavy vždy věděli,že jde o evidovaný případ.Zde jsem pro vás okopírovala důležité informace ze zápisního řádu ČMKU,které jsem marně hledala na klubových stránkách.

 

 

 

 

X. Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy

1.       Jedincům dovezeným s platnými PP, které jsou vystaveny zeměmi FCI, či smluvními partnery FCI, přiděluje plemenná kniha číslo zápisu podle následujícího schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu /rok narození. V případě, že jsou importovaní jedinci uváděni do rodokmenu jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, je nutno vždy uvádět  zkratku a číslo zápisu původní plemenné knihy .

2.       PP, které nejsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným přepisem.

3.       Originální PP se u importovaných zvířat zásadně nepřepisují na formuláře ČMKU.

4.       Do ČR nově dovezené FCI dosud neuznané plemeno může být do PK ČMKU viz bod XI. zapsáno pouze za předpokladu, že se toto plemeno chová v některé z členských nebo partnerských zemí FCI (doložením standardu plemene vydaného členem/partnerem FCI a exportního průkazu původu vydaného členem/partnerem FCI). Přijetí plemene není nárokové.

XI. Zápis do registru

Registr je součástí řádné plemenné knihy ČMKU. PP, vystavené pro všechny jedince zapsané do registru musí být výrazně odlišené od PP jedinců řádně zapsaných (FCI). Jsou vždy bez zkratky ČMKU, bez znaku FCI a s vyznačením druhu registru. Při plemenné knize ČMKU existují 3 druhy registru: 

1. pomocný

2. zvláštní

3. národní                                                                                                                                                                       

 

1.       Pomocný registr (P Reg)

Do pomocného registru se zapisují:

a)      Jedinci importovaní z  nečlenských zemí nebo nečlenských organizací FCI, pokud tato země není zemí jejich původu (např. pudl z Vietnamu apod.).

b)      Jedinci bez PP.

Pomocný registr vede výhradně pracoviště plemenné knihy ČMKU č.1, a to pro všechna  plemena. Průkaz P Reg je vystaven pouze na základě písemné žádosti příslušného chovatelského klubu.

- K ní je nutno doložit dva originály výstavních posudků od dvou mezinárodních rozhodčích s oceněním nejméně „velmi dobrá“. Kopii této žádosti poskytne klub majiteli dotyčného psa pro účely přihlašování na výstavu k získání uvedených posudků. Výstavní posudky musí být vypracovány na formulářích, které žadateli poskytne ČMKU.

- Veškeré výjimky podléhají schválení Komise pro chov a zdraví ČMKU a Rady plemenných knih ČMKU.

Pro jedince v pomocném registru je pověřeným pracovníkem plemenné knihy vystavena registrační karta (průkaz P Reg), kde smí být uvedeno pouze jméno, plemeno, datum narození, eventuelně barva a typ srsti. Jména předků se neuvádějí, i když jsou známa, stejně jako chovatel. Je možno vystavit též přílohu pro výstavy.

Zápis se provádí ve zvláštní řadě čísel, jediné pro celou ČR a pro všechna plemena v pomocném registru tímto způsobem:

P Reg/zkratka plemene/pořadové číslo/rok zápisu/rok narození, je-li znám

Jedinci zapsaní v pomocném registru smí být v chovu spojováni výhradně s partnery zapsanými v řádném rejstříku (FCI) plemenné knihy ČMKU, pokud nejde o národní plemeno (N Reg).

 

2.    Zvláštní registr (Z Reg)

Do zvláštního registru se zapisují:

a)      Potomci jedinců zapsaných v pomocném registru, nejde-li o plemeno vedené v N Reg.

b)      Jedinci importovaní z nečlenských zemí FCI, pokud jsou tyto země  zeměmi původu dotyčného plemene (např. azavak z Mali).

c)       Jedinci ze zahraničních registrů FCI na úrovni zvláštního registru, jestliže tito psi postrádají 3 kompletní generace.

d)      Jedinci importovaní ze zemí FCI, kteří nemají doloženy 3 generace předků FCI.

Štěňatům, narozeným ve zvláštním registru, se vystavuje PP se všemi běžnými identifikačními údaji a všemi předky, kteří jsou v dokladech rodičů uvedeni.

Zápis do zvláštního registru se provádí v souvislé řadě čísel spolu s řádnými zápisy daného plemene způsobem:

Z Reg/zkratka plemene/číslo zápisu/-event. rok importu/rok narození

Psi importovaní ze zemí bývalého Sovětského svazu zapsaní v ČR do roku 1990 mající úplné PP nejsou vedeni v Z Reg. Všichni takoví psi zapsaní po 1.1.1991 jsou v Z Reg, není-li vydaný PP již zaregistrován v FCI uznané plemenné knize těchto zemí či nejde-li o národní plemeno (N Reg).

 

3.   Národní registr (N Reg)

Do národního registru se zapisují plemena nebo rázy neuznané FCI (český horský pes, chodský pes, pražský krysařík, vícebarevný pudl atd.), a to i tehdy, nemají-li zapisovaní psi kompletní 3 generace.

Pro jedince v národním registru je vystavován PP se všemi identifikačními údaji, nezbytnými pro chov plemene, jak u štěňat, tak u předků podle požadavků chovatelského klubu. PP je dle nařízení FCI označen nápisem „breed not recognized by the FCI“.

Zápis se provádí v separátní řadě čísel pro každé plemeno nebo neuznaný ráz způsobem:

N Reg/zkratka plemene/číslo zápisu/-event. rok importu/rok narození
www.poodlepedigree.com  - zde si můžete udělat test pro případné příbuzenské krytí .
 
TOPlist